Muradi wa Chiryomo cha Chiduruma

Vidze, udzinyala nenoro ra siri?