MEPIL

MEPIL maanaye ni Muradi wa Chiryomo kwa Viryomo vya Asilia. Uu ni muradi urio u ts'ini ya muradi wa Chiryomo cha Chiduruma na kwa ukati uu muradi uu unaimirirwa ni mutana aihiwaye Zaka wa Dele.

Muradi uu wahewa jukumu ra kutengeza vitabu vya anafunzi a kwanzira chilasi kwanza muhadi cha hahu. Kwa ukati uu utengeza vitabu vya vilasi viri, yani chilasi cha kwanza na cha phiri na unaenderera kutengeza vitabu vinjine vya masomo gosi. Hunamuudzira mumvera Mulungu kukala muradi uu wagwa sawa na tangazo ra serikali ya Kenya kukala anafunzi a vilasi vivi afunzwe kwa chiryomo chao. Vivi ndivyo sehemu ya vyo vitabu vyotengezwa kare hata vimasukuli kare.


Mwimirizi wa Muradi wa MEPIL unalavya vitabu sukuli


Vitabu vya MEPIL vya chilasi cha kwanza, cha phiri na cha hahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anafunzi a sukuli ya Majengo anasoma Chiduruma


Mwalimu wa muradi wa MEPIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anafunzi a sukuli ya Majengo anavina na nyemi na mujeni wao wa MEPIL


Anafunzi anasoma vitabu vyao vya MEPIL