Mila

Mila ni neno bomu muno chinyume na vyo at'u anji arihwaliravyo. Mila ya mut'u hebu kabila yinaanzira mazingarage, maleuge, mavaloge, mazagazige hebu jadize, miraye na manjine manji. Ukurasa uu undakumanyisa mila yosi ya Muduruma.