Kusirikisa Lagano Iphya

Matayo 1
 • Matayo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Mariko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Luka
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Johana
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Mahendo ga Ahumwa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Arumi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Baruwa ya kwanza ya P'aulo kwa Akorito
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Baruwa ya phiri ya P'aulo kwa Akorito
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Agalatia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Aefeso
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Afilipi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Akolosai
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Baruwa ya kwanza ya P'aulo kwa Atesalonike
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Baruwa ya Phiri ya P'aulo kwa Atesalonike
  • 1
  • 2
  • 3
 • Baruwa ya kwanza ya P'aulo kwa Timoti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Baruwa ya phiri ya P'aulo kwa Timoti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Baruwa ya P'aulo kwa Tito
  • 1
  • 2
  • 3
 • Filemoni
  • 1
 • Aburania
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Jakobo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • P'etero wa kwanza
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • P'etero wa phiri
  • 1
  • 2
  • 3
 • Baruwa ya kwanza ya Jakobo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Baruwa ya phiri ya Jakobo
  • 1
 • Baruwa ya hahu ya Jakobo
  • 1
 • Juda
  • 1
 • Ufunulo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Tsereza