Vilasi vya kudzifunza kusoma na kwandika Chiduruma

Muradi wa chiryomo cha Chiduruma waanza vilasi vya kufunza at'u chiryomo cha Chiduruma. Vilasi vivi vi chila p'embe ya gatuzi dide ra Chinango hicheye kwa ajili ya ufadili. Ela huchipata ufadili zaidi kulaa kwa kulaa kwa sirikali, hebu mashirika na hata at'u binafusi hunaidima kugot'a chila p'embe kuriko na Muduruma. Vivyo hundakala hudziyirima yo ndarira yo gombwa ni Aduruma kukala hangwe vidzo k'avigot'a.

Vilasi vivi hunafunza Chiduruma hicheye na ni vya chila mut'u; abomu kwa adide. Uchihenza umanye vilasi vyehu viripho kwa hata udzunge dza mwanafunzi hwambire.