Kusoma na kwandika Chiduruma

Kumanya kusoma na kwandika chiryomocho ni neno ra kurihendera ngulu. Muduruma wamba kukala baha chako kuriko cha ndugu na nguwo ya kuvoya k'ayina utana. Kahi ya ukurasa uu undadzonera na kudzifunza dzulu ya kazi zihendwazo ni muradi wa kufunza kusoma na kwandika chiryomo cha Chiduruma, vitabu vya ng'anzi za Chiduruma, k'alenda za Chiduruma na manjine manji gakuhwalana na gago.