Lagano Iphya

Bibiliya ra Chiduruma Lagano iphya ratafusiriwa kwa muda wa myaka kumi na mihahu ni atafusiri airi achavizwa ni ngambi ya Aduruma a p'embe na p'embe ohumika dza auyiri a chiryomo cha Chiduruma. Atafusiri aa ni Mutumia Raphael Mukala wa Ndurya na marehemu Stephen Mwatela wa Mwendwa ts'ini ya wimirizi wa marehemu Gideon Ngome wa Mumbetsa. Ufadili wa kutafusiri Bibiliya riri hwaaupata kulaa kwa shirika ra kwiimirira utafusiri wa Bibiliya kwa viryomo vidide-vidide riihiwaro BTL.

Bibiliya yiyi yalaa na yichikwa mbere za Mulungu mwaka wa helufu mbiri na kulaa ukati uo hata vivi Bibiliya yiyi yinahumirwa makanisani na hata mwehu madzumbani. Ninashononeka vya kukala kopi za Lagano Iphya vivi zasira zosi na kundaidima kuzipata kwa muda uu, ela hata vivyo nina raha kumumanyisa kukala utafusiri wa Lagano ra Kare vivi unaenderera na ni kwenda rikasira musindikizo wa mwaka udzao. Phapho Lagano ra Kare richisira kutafusiriwa rindaphirikwa kwa ataalamu rikachapishwe na ritsanganywe na riri Lagano Iphya na phapho hundakala na Bibiliya nzima, yani yenye Malagano gosi mairi.

Karibu mwenehu udzisomere mwenye Bibiliya rehu ra Chiduruma. Namanya undhamirwa muno.  

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.