Mavazi ga Muduruma

Muduruma ulaa kure chi mavazi. O akare enye akala avala ch'ingo za mifugo na za nyama a weruni. Chisha azungu na adzomba ariphoanza kudza Duruma, Aduruma anza kugaluka p'ore-p'ore na achanza kuvala nguwo. Atumia anza kudzifunga shuka hicheye mwao vyununi phots’i hata shati hebu ndawea. Achet’u o achanza kudzifunga nguwo za mulungu na magushe. Bada ya ts'iku nyinji mavazi gakudza galuka muhadi vivi rero Aduruma anavala mavazi ga chirero. Zizi p'icha phapha ni sehemu ya mavazi gokala gakavalwa ni aduruma pho p'indi. kare yasiye