Maneno Galairirago

Ukurasa uu ni wa maneno maphya galairirago hebu gahendekago kahi za its'i ya Duruma. Kwa vivyo kahi za ukurasa uu undadzibaza dzulu ya maneno gago na phanjine phanjine vichiidimikika widime kulavya wavizio uhenzekanapho.