Vitabu vya Chiduruma

Muradi wa chiryomo cha Chiduruma watengeza vitabu vinji vya Chiduruma chisha vigombavyo dzulu ya maneno tafauti-tafauti. Vivi, vitabu vinji hwaviguza na vivyo viserevyo ts'i vinji, na haswa bado zo kopi za kukala huchipata asena a kuhwaviza kuchapisha vinjine. Kwa vivyo hunaenderera  kutsakula asena na ahwavize. Vivi vituwirizavyo ndivyo vitabu vya Chiduruma hurivyo vyaandika na beiye:

Na. Vitabu Bei
1. Kudzifunza kutara 50
2. Kutara na kupiga isabu Chiduruma 50
3. Kusoma Chiduruma na t'adize 50
4. Kwanza kusoma Chiduruma 50
5. Nahenza nimanye chikwehu 50
6. Ngano za Chiduruma chitabu cha kwanza, cha phiri na cha hahu 50
7. Ndarira za Muduruma 100
8. Jadi ya Muduruma 100
9. Ts'i na kazi za Muduruma 100
10. Mazagazi ga Muduruma 50
11. Musemat'o wa Chiduruma 200
12. Maleriya 50
13. Kadzunda ka mudzini 50
14. Ngano ya Mulongo 50
15. Uchifitsa ukongo 50
16. H'ame h'ame ya makongo 50
17. Mira ya Chiduruma ya kulikira Mulungu 50
18. Chotuma hata Mungumi afe mutsanga 50
19. Vyokwa, Ndumo ya asena ane na Namuna ya kwamwisa mwana 50

P'icha za vitabu vivi phamwenga na beiye hundakonyesa kwa muda wa ts'iku ch'ach'e zidzazo.

Uchikala unavihenza fyeha phapha umanye vyondaidima kuhupata.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.