Nyumba za Muduruma

Muduruma kulaa hangu p’indi nyumbaze zakala ni aina ne na chisha k’ano nyinji zakala ni za nyasi. Wakaka una nyumba ya Chiduruma, ya musongo, ya chidzomba na ya mugongo wa tembo. Phamwenga na zizo wakala una miweka ya mongo wa fisi yiriyo k’ano nyinji yakala ni vibanda vya mundani hebu vibanda vya k’oma.

Mutumia wa Chiduruma wakala achikala una ache anji, chila mumwenga unamujengera nyumbaye na yiye mwenye naye nyumbaye. Chila mwana wakala achikala ucheri mudide ulala kwa ameye na achikala mut’u muzima, achikala ni mutana ulala kwa ts’aweye hebu ajenge nyumbaye. Asichana o akala alala kwa awe zao muhadi phondakwenda madzikoni kwao. Ni mwiko na ni mbifyo kwa mutana kulala kwa ameye.

Vivi rero Aduruma anji asoma na kudzifunza kwa anziao kwa vivyo anajenga madzumba ga mabamba madzo na simiti na anjine odzihenda tsumbuu, anajenga madzumba ga magorofa.