Kazi za Muduruma

Muduruma ni mut'u wa chadi na hata idzaphokala its'iye ni k'avu kwakukala k'ayipata mvula t'ot'ot'o, yiye ni muk'urima na ni mufugi wa mifugo. Kahi za uk'urimawe Muduruma ni kurima mimera tafauti-tafauti na mifugo tafauti-tafauti vivyo. Yiye unarima mimera dza matsere, muhama, mikunde, manga, marenje na minjine minji. Aduruma achache ario kahi za its'i za madet'e na zipatazo mvula za baha ao nikuphanda mihi ya matunda dza myembe, mikorosho na minazi, ela aa ts'i anji. Dza vivyo vyodzilongola kukwambira kare Muduruma phamwenga kukala ni muk'urima yiye vivyo ni mufugi wa mifugo dza ng'ombe, mbuzi, magonzi na k'uk'u.

Muduruma achihenza p'esa kwa ahendere manenoge gamuyugago, yiye nikubanda matserege na kugaguza na madaba hebu magunia chikala shidaye ni bomu hebu kwiha muchuzi akaguza mufugowe. Ela k'ano nyinji ts'i rahisi Muduruma kuguza ut'uwe its'iphokala akale k'ana vya kuhenda tsetsetse.

Kwa ajili ya hali ukame, vivi rero Aduruma anji aphenyerera uchuzi wa mifugo kwa apate p'esa kakamwe at'umia. Ela hata vivyo kuna achet'u achache akudziidima ario nao ni achuzi. Mbali na uchuzi wa mifugo, Aduruma anjine ni achuza a uchi wa munazi, vit'u vya madukani, vit'u vya cheteni na uchuzi unjine-unjine.

Yiyi yituwirizayo ni sehemu ya mimera yirimwayo ni Aduruma na sehemu ya mifugo ya Muduruma.