Karibu

Aduruma asena k'amuna ut'u! Ninahamirwa kumupiga karibu na kumumanyisa kukala kwa k'ano ya kwanza Aduruma apata nafasi ya kudzimanyisa kuchirira njira ya chirero ya chimutandao yiihiwa webusaiti.

Kuchirira mumu kahi za webusaiti yiyi mundadzonera enye na mundadzifunza dzulu ya kazi zihendwazo ni Muradi wa chiryomo cha Chiduruma.

Kahi za webusaiti yiyi undadzibaza dzulu ya Mila ya Muduruma, yaani maleuge, mavazige, nyumbaze na kazize, muradi wa kudzifunza kusoma na kwandika Chiduruma, undadzisomera na undasirikisa Lagano Iphya ra Chiduruma, undadzonera senema ya Jeso na manjine manji.

Wavizi uu hudziupata kuchirira Muradi wa chiryomo cha Chiduruma wiimirirwao ni shirika ra kutafusiri Bibiliya kwa viryomo vidide-vidide. Karibuni asena.

 

 

Hisitoria ya Muduruma

Aduruma ni kahi za makabila chenda gasagalago upande wa pw’ani wa its’i ya K’enya. Kabila zinjine ni, Agiryama, Akauma, Achonyi, Aribe, Araphai, Adziphana, Akambe na Adigo. Aduruma chiryomo chao ni chiduruma na anasagala mutswerero wa dzuwa wa pw’ani na ni ak’urima na ni afugi a mifugo. Kahi za uk’urima wao, ao anaphanda mimera tafauti-tafauti, ela mumera wao odziukuluphira muno ni matsere kwakukala leu rao bomu ni wari. Hata phamwenga vivyo sehemu bomu ya its’i yao ni k’avu muno na k’ano nyinji ao anagaya na nzala kwa kukosa mvula za kukomaza mimera yao.

Mbali na zo kabila zodzizihadza pho dzulu, Aduruma a mbari kumi na ne. Muduruma u kahi za mbari fulani kwa kuvyalwa na k’aidima kulaa mbari. Minda hebu its’i ni ya mbari na wala ts’i ya mut’u mumwenga. Ana a chilume anariti minda, mali, na hata p’esa kulaa kwa abazao ela ana a chiche k’aariti chochosi kulaa kwa abazao.

Ajeni anaidima kugula mbari na ak’aphenya mbarini na hata akagaluza madzina gao. Kuphenya mbarini ni seti ulavye kwa atumia k’adzama ya uchi hebu mbuzi, hebu vyosi viri. Chisha anaidima kuhewa minda akarima its’iphokala tu k’aahenzezwa kuphanda mimera ya muda ure dza minazi, mikorosho, myembe na minjine. Bada ya kusagala mbarini kwa muda ure dza myaka mirongo miri hivi, mujeni yiye unaidima kukala mukulume hebu mumwenga wa mbari. Ela hata vivyo ni akale anaheshima mbari.

 

Mila ya Muduruma

 

Wari

Mutsunga wa utsungu

Manga

 

 


 

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.