Matayo

Bibiliya ya Lagano iphya kwa chiryomo cha Chiduruma raikwa mbere za Mwenyezi Mulungu mwaka wa helufu mbiri na kulaa hangu phapho muhadi rero ri

makanisani na madzumbani rinahumirwa ni ajeso na ao ots'ikala ajeso. Bada ya phapho bibiliya yiyi yichipata ufadili na yichihegwa hebu kurekodiwa kahi za viya malumu kulaa chitabu cha kwanza cha Matayo muhadi cha Ufunulo chiricho ndicho cha musindikizo. Namanya yinaidima kukala ni k'anoyo ya kwanza kurisirikisa na ts'enzi nikuchelewese mwenehu karibu usirikise Neno ra Mulungu riidimaro kuhatsa.

Aduruma anahega Lagano Iphya

Matthew