Baruwa ya phiri ya P'aulo kwa Atesalonike

 

2 Thessalonians