Baruwa ya phiri ya P'aulo kwa Akorito

 

2 Corinthians