Baruwa ya kwanza ya P'aulo kwa Timoti

 

1 Timothy