Baruwa ya kwanza ya P'aulo kwa Akorito

 

1 Corinthians